Millilux -> Foot-candle

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Millilux till Foot-candle: 1 Millilux [mlx] = 0,000 092 903 039 997 495 Foot-candle [fc]Räkna om Millilux till Foot-candle:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Illuminans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Millilux [mlx]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Foot-candle [fc]'.

Millilux -> Foot-candle