Millimho -> Millisiemens

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Millimho till Millisiemens: 1 Millimho [m℧] = 1 Millisiemens [mS]Räkna om Millimho till Millisiemens:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Konduktans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Millimho [m℧]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millisiemens [mS]'.