Millimolar -> Molar

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Millimolar till Molar: 1 Millimolar [mM] = 0,001 Molar [M]Räkna om Millimolar till Molar:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Molar koncentration'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Millimolar [mM]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Molar [M]'.