Millipascal -> Kilopascal

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Millipascal till Kilopascal: 1 Millipascal [mPa] = 0,000 001 Kilopascal [kPa]Räkna om Millipascal till Kilopascal:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Millipascal [mPa]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Kilopascal [kPa]'.