Millisievert -> Centisievert

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Millisievert till Centisievert: 1 Millisievert [mSv] = 0,1 Centisievert [cSv]Räkna om Millisievert till Centisievert:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Ekvivalent dos'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Millisievert [mSv]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Centisievert [cSv]'.