Millitex -> Gram / meter

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Millitex till Gram / meter: 1 Millitex [mtex] = 0,000 001 Gram / meterRäkna om Millitex till Gram / meter:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Textil enheter'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Millitex [mtex]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Gram / meter'.

Millitex -> Gram / meter