N/cm² -> Kilopound per square inch

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om N/cm² till Kilopound per square inch: 1 N/cm² = 0,001 450 377 438 972 8 Kilopound per square inch [ksi]Räkna om N/cm² till Kilopound per square inch:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'N/cm²'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Kilopound per square inch [ksi]'.