N/m² -> Teknisk atmosfär

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om N/m² till Teknisk atmosfär: 1 N/m² = 0,000 010 197 162 129 779 Teknisk atmosfär [at]Räkna om N/m² till Teknisk atmosfär:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'N/m²'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Teknisk atmosfär [at]'.

N/m² -> Teknisk atmosfär