Oktav -> Savart

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Oktav till Savart: 1 Oktav [O] = 301,03 SavartRäkna om Oktav till Savart:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Intervall (musik)'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Oktav [O]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Savart'.