Ounce fluid imperial -> Peck dry US

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Ounce fluid imperial till Peck dry US: 1 Ounce fluid imperial [floz] = 0,003 225 177 323 402 2 Peck dry USRäkna om Ounce fluid imperial till Peck dry US:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volym'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Ounce fluid imperial [floz]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Peck dry US'.