Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning




Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Ounce per gallon (imperial) till Gram per milliliter: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,006 236 023 291 Gram per milliliter [g/ml]


Räkna om Ounce per gallon (imperial) till Gram per milliliter