Ounce per gallon (imperial) -> Ounce per gallon (US fluid)

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Ounce per gallon (imperial) till Ounce per gallon (US fluid): 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,832 674 184 603 75 Ounce per gallon (US fluid)Räkna om Ounce per gallon (imperial) till Ounce per gallon (US fluid):

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Densitet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Ounce per gallon (US fluid)'.