Räkna om Ounce per minute

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetsomräknare som bl a Ounce per minute kan räknas om med.Räkna om Ounce per minute:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massflöde'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Ounce per minute [oz/min]'. Värdet konverteras därefter till alla måttenheter som kalkylatorn kan hantera.