Parts per billion -> Parts per million

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Parts per billion till Parts per million: 1 Parts per billion [ppb] = 0,001 Parts per million [ppm]Räkna om Parts per billion till Parts per million:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Parts-Per ...'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Parts per billion [ppb]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Parts per million [ppm]'.

Parts per billion -> Parts per million