Parts per billion -> Parts per trillion

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Parts per billion till Parts per trillion: 1 Parts per billion [ppb] = 1 000 Parts per trillion [ppt]Räkna om Parts per billion till Parts per trillion:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Parts-Per ...'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Parts per billion [ppb]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Parts per trillion [ppt]'.