Perche -> Yards

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Perche till Yards: 1 Perche = 5,5 YardsRäkna om Perche till Yards:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Perche'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Yards'.