Peta -> Tera

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Peta till Tera: 1 Peta = 1 000 TeraRäkna om Peta till Tera:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'SI-Prefix'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Peta'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Tera'.