Pikocoulomb -> Coulomb

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Pikocoulomb till Coulomb: 1 Pikocoulomb [pC] = 0,000 000 000 001 Coulomb [C]Räkna om Pikocoulomb till Coulomb:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Elektrisk laddning'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Pikocoulomb [pC]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Coulomb [C]'.