Pikocurie -> Curie

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Pikocurie till Curie: 1 Pikocurie [pCi] = 0,000 000 000 001 Curie [Ci]Räkna om Pikocurie till Curie:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Radioaktivitet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Pikocurie [pCi]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Curie [Ci]'.