Pikomho -> Mho

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Pikomho till Mho: 1 Pikomho [p℧] = 0,000 000 000 001 Mho [℧]Räkna om Pikomho till Mho:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Konduktans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Pikomho [p℧]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Mho [℧]'.