Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Poise till Pound per foot second: 1 Poise [P] = 0,067 196 894 965 877 Pound per foot second


Räkna om Poise till Pound per foot second