Poise -> Pound per foot second

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Poise till Pound per foot second: 1 Poise [P] = 0,067 196 894 965 877 Pound per foot secondRäkna om Poise till Pound per foot second:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Dynamisk viskositet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Poise [P]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pound per foot second'.