Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Poiseuille till Pound per foot second: 1 Poiseuille [Pl] = 0,671 968 949 658 77 Pound per foot second


Räkna om Poiseuille till Pound per foot second