Poiseuille -> Pound per foot second

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Poiseuille till Pound per foot second: 1 Poiseuille [Pl] = 0,671 968 949 658 77 Pound per foot secondRäkna om Poiseuille till Pound per foot second:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Dynamisk viskositet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Poiseuille [Pl]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pound per foot second'.