Pound per foot second -> Pound-force second per square foot

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Pound per foot second till Pound-force second per square foot: 1 Pound per foot second = 0,031 080 950 688 238 Pound-force second per square footRäkna om Pound per foot second till Pound-force second per square foot:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Dynamisk viskositet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Pound per foot second'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pound-force second per square foot'.