Pound per foot second -> µPa·s

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Pound per foot second till µPa·s: 1 Pound per foot second = 1 488 164 µPa·s [µPas]Räkna om Pound per foot second till µPa·s:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Dynamisk viskositet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Pound per foot second'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'µPa·s [µPas]'.

Pound per foot second -> µPa·s