Pound per square foot -> Torr

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Pound per square foot till Torr: 1 Pound per square foot [psf] = 0,359 131 398 774 7 TorrRäkna om Pound per square foot till Torr:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Pound per square foot [psf]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Torr'.