Rai -> Attobarn

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Rai till Attobarn: 1 Rai = 16 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Attobarn [ab]Räkna om Rai till Attobarn:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Area'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Rai'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Attobarn [ab]'.