Rem per sekund -> Sievert per sekund

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Rem per sekund till Sievert per sekund: 1 Rem per sekund [rem/s] = 0,01 Sievert per sekund [Sv/s]Räkna om Rem per sekund till Sievert per sekund:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Stråldos'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Rem per sekund [rem/s]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Sievert per sekund [Sv/s]'.