Rod -> Metric mile

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Rod till Metric mile: 1 Rod = 0,003 352 8 Metric mileRäkna om Rod till Metric mile:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Rod'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Metric mile'.