Roman mile -> Chain

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Roman mile till Chain: 1 Roman mile = 73,520 639 465 521 Chain [ch]Räkna om Roman mile till Chain:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Roman mile'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Chain [ch]'.