Short ton per square foot -> Inch of mercury

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Short ton per square foot till Inch of mercury: 1 Short ton per square foot = 28,278 061 971 026 Inch of mercury [inHg]Räkna om Short ton per square foot till Inch of mercury:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Short ton per square foot'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Inch of mercury [inHg]'.