Sievert -> Mikrosievert

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Sievert till Mikrosievert: 1 Sievert [Sv] = 1 000 000 Mikrosievert [µSv]Räkna om Sievert till Mikrosievert:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Ekvivalent dos'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Sievert [Sv]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Mikrosievert [µSv]'.