Slug per second -> Pound per hour

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Slug per second till Pound per hour: 1 Slug per second [slug/s] = 115 826,551 491 6 Pound per hour [lb/h]Räkna om Slug per second till Pound per hour:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massflöde'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Slug per second [slug/s]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pound per hour [lb/h]'.