Slug -> Carat

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Slug till Carat: 1 Slug = 71 121,581 325 61 Carat [ct]Räkna om Slug till Carat:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massa'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Slug'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Carat [ct]'.

Slug -> Carat