Square foot (US) -> Square thou (UK)

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Square foot (US) till Square thou (UK): 1 Square foot (US) [sqft] = 144 000 576,001 73 Square thou (UK)Räkna om Square foot (US) till Square thou (UK):

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Area'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Square foot (US) [sqft]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Square thou (UK)'.

Square foot (US) -> Square thou (UK)