Square mil (US) -> Circular inch

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Square mil (US) till Circular inch: 1 Square mil (US) = 0,000 001 273 239 492 212 Circular inch [circin]Räkna om Square mil (US) till Circular inch:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Area'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Square mil (US)'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Circular inch [circin]'.

Square mil (US) -> Circular inch