Stilb -> Lambert

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Stilb till Lambert: 1 Stilb [sb] = 3,141 592 653 589 8 Lambert [L]Räkna om Stilb till Lambert:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Luminans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Stilb [sb]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Lambert [L]'.