Stilb -> cd/cm²

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Stilb till cd/cm²: 1 Stilb [sb] = 1 cd/cm²Räkna om Stilb till cd/cm²:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Luminans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Stilb [sb]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'cd/cm²'.

Stilb -> cd/cm²