Stone -> Troy uns

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Stone till Troy uns: 1 Stone = 204,166 666 666 67 Troy uns [ozt]Räkna om Stone till Troy uns:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massa'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Stone'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Troy uns [ozt]'.