Teknisk atmosfär -> Bar

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Teknisk atmosfär till Bar: 1 Teknisk atmosfär [at] = 0,980 665 BarRäkna om Teknisk atmosfär till Bar:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Teknisk atmosfär [at]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Bar'.