Teraohm -> Pikoohm

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Teraohm till Pikoohm: 1 Teraohm [TΩ] = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 Pikoohm [pΩ]Räkna om Teraohm till Pikoohm:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Elektriskt resistans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Teraohm [TΩ]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pikoohm [pΩ]'.