Terawattimme -> British thermal unit

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Terawattimme till British thermal unit: 1 Terawattimme [TWh] = 3 412 141 633 127,9 British thermal unit [Btu]Räkna om Terawattimme till British thermal unit:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Terawattimme [TWh]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'British thermal unit [Btu]'.