Therm -> Millijoule

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Therm till Millijoule: 1 Therm [thm] = 105 505 585 262 Millijoule [mJ]Räkna om Therm till Millijoule:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Therm [thm]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millijoule [mJ]'.

Therm -> Millijoule