Ton oljeekvivalenter -> Ton Bensin

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Ton oljeekvivalenter till Ton Bensin: 1 Ton oljeekvivalenter [toe] = 0,952 380 952 380 95 Ton BensinRäkna om Ton oljeekvivalenter till Ton Bensin:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Oljeekvivalenter'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Ton oljeekvivalenter [toe]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Ton Bensin'.