Watt to Foot-pound force per hour

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:
  Tal i vetenskaplig notation

Direktlänk till denna räknare:
https://www.enheter.info/Raekna+om+Watt+till+Foot-pound+force+per+hour.phpRäkna om Watt till Foot-pound force per hour (W till ft-lb/h):

  1. Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Effekt'.
  2. Ange därefter det värde som du vill konvertera. De grundläggande funktionerna för aritmetik: addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*, x), division (/, :, ÷), exponent (^), parentes och π (pi) är alla tillåtna i nuläget.
  3. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Watt [W]'.
  4. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Foot-pound force per hour [ft-lb/h]'.
  5. När resultatet visas finns det fortfarande möjlighet att avrunda det till ett visst antal decimaler, när det är rimligt att göra det.


Med denna kalkylator är det möjligt att ange värdet som ska konverteras tillsammans med den ursprungliga måttenheten; till exempel '785 Watt'. Därmed kan antingen enhetens fullständiga namn eller dess förkortning användassom ett exempel, antingen 'Watt' eller 'W'. Sedan bestämmer räknaren kategorin för måttenheten som ska konverteras, i detta fall 'Effekt'. Därefter konverterar den det angivna värdet till alla lämpliga enheter som är kända för det. I resultatlistan kan du också vara säker på att hitta den omvandling du ursprungligen sökt. Alternativt kan värdet som ska konverteras anges enligt följande: '99 W till ft-lb/h' eller '23 W to ft-lb/h' eller '84 Watt -> Foot-pound force per hour' eller '94 W = ft-lb/h' eller '81 Watt till ft-lb/h' eller '7 W till Foot-pound force per hour' eller '21 Watt to Foot-pound force per hour'. För detta alternativ räknar också räknaren ut direkt till vilken enhet det ursprungliga värdet specifikt ska konverteras. Oavsett vilken av dessa möjligheter man använder, sparar den in en besvärlig sökning efter en lämplig listning i långa urvalslistor med otaliga kategorier och otaliga stödda enheter. Allt detta övertas av räknaren och den gör jobbet på en bråkdels sekund.

Dessutom gör kalkylatorn det möjligt att använda matematiska uttryck. Som ett resultat kan inte bara tal beräknas med varandra, som till exempel, '(14 * 65) W'. Olika måttenheter kan också kombineras med varandra direkt i omvandlingen. Det kan till exempel se ut så här: '785 Watt + 2355 Foot-pound force per hour' eller '27mm x 13cm x 10dm = ? cm^3'. Måttenheter som kombineras på detta sätt måste naturligtvis passa ihop och vara meningsfulla i den aktuella kombinationen.

Om en bock har placerats bredvid 'Tal i vetenskaplig notation', kommer svaret visas som en exponentialfunktion. Till exempel, 8,099 999 926 29×1022. För denna form av presentation kommer talet att segmenteras till en exponent, här 22, och det faktiska talet, här 8,099 999 926 29. För enheter där möjligheterna att visa tal är begränsade, som till exempel miniräknare, kan man även skriva tal som 8,099 999 926 29E+22. Det gör särskilt mycket stora och mycket små tal lättare att läsa. Om en bock inte har placerats här, visas resultatet på det vanliga sättet för att skriva tal. För ovanstående exempel skulle det då se ut så här: 80 999 999 262 900 000 000 000. Oberoende av presentationen av resultaten är den maximala precisionen för denna kalkylator 14 decimaler. Det bör vara tillräckligt noggrant för de flesta tillämpningar.


Hur många Foot-pound force per hour utgör 1 Watt?

1 Watt [W] = 2 655,223 737 398 2 Foot-pound force per hour [ft-lb/h] - Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Watt till Foot-pound force per hour.