cal/s -> Foot-pound force per minute

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om cal/s till Foot-pound force per minute: 1 cal/s = 185,281 512 395 64 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]Räkna om cal/s till Foot-pound force per minute:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Effekt'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'cal/s'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Foot-pound force per minute [ft-lb/min]'.