cd/foot² -> Bril

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om cd/foot² till Bril: 1 cd/foot² = 338 158 218,899 46 BrilRäkna om cd/foot² till Bril:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Luminans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'cd/foot²'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Bril'.