cd/m² -> cd/dm²

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om cd/m² till cd/dm²: 1 cd/m² = 0,01 cd/dm²Räkna om cd/m² till cd/dm²:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Luminans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'cd/m²'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'cd/dm²'.

cd/m² -> cd/dm²