cd·sr -> Millilumen

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om cd·sr till Millilumen: 1 cd·sr = 1 000 Millilumen [mlm]Räkna om cd·sr till Millilumen:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Ljusflöde'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'cd·sr'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millilumen [mlm]'.