Räkna om cm/s²

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetsomräknare som bl a cm/s² kan räknas om med.Räkna om cm/s²:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Acceleration'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'cm/s²'. Värdet konverteras därefter till alla måttenheter som kalkylatorn kan hantera.