Räkna om Dos längd produkt

   

  Tal i vetenskaplig notation
Räkna om Dos längd produkt:


Med denna kalkylator är det möjligt att ange värdet som ska konverteras tillsammans med den ursprungliga måttenheten; till exempel '629 µGy·cm'. Därmed kan antingen enhetens fullständiga namn eller dess förkortning användas. Sedan bestämmer räknaren kategorin för måttenheten som ska konverteras, i detta fall 'Dos längd produkt'. Därefter konverterar den det angivna värdet till alla lämpliga enheter som är kända för det. I resultatlistan kan du också vara säker på att hitta den omvandling du ursprungligen sökt. Oavsett vilken av dessa möjligheter man använder, sparar den in en besvärlig sökning efter en lämplig listning i långa urvalslistor med otaliga kategorier och otaliga stödda enheter. Allt detta övertas av räknaren och den gör jobbet på en bråkdels sekund.

Matematiska uttryck

Dessutom gör kalkylatorn det möjligt att använda matematiska uttryck. Som ett resultat kan inte bara tal beräknas med varandra, som till exempel, '(78 * 23) µGy·cm'. Olika måttenheter kan också kombineras med varandra direkt i omvandlingen. Det kan till exempel se ut så här: '89 µGy·cm + 34 µGy·cm' eller '67mm x 12cm x 56dm = ? cm^3'. Måttenheter som kombineras på detta sätt måste naturligtvis passa ihop och vara meningsfulla i den aktuella kombinationen.

Tal i vetenskaplig notation

Om en bock har placerats bredvid 'Tal i vetenskaplig notation', kommer svaret visas som en exponentialfunktion. Till exempel, 2,017 333 314 975 6×1021. För denna form av presentation kommer talet att segmenteras till en exponent, här 21, och det faktiska talet, här 2,017 333 314 975 6. För enheter där möjligheterna att visa tal är begränsade, som till exempel miniräknare, kan man även skriva tal som 2,017 333 314 975 6E+21. Det gör särskilt mycket stora och mycket små tal lättare att läsa. Om en bock inte har placerats här, visas resultatet på det vanliga sättet för att skriva tal. För ovanstående exempel skulle det då se ut så här: 2 017 333 314 975 600 000 000. Oberoende av presentationen av resultaten är den maximala precisionen för denna kalkylator 14 decimaler. Det bör vara tillräckligt noggrant för de flesta tillämpningar.


nästa kategori